HISTÓRIA

Prvá písomná zmienka o Bojnických kúpeľoch sa zachovala z roku 1113 v listine kráľa Kolomana. Aj keď boli Bojnické kúpele známe už celé storočia a vlastnili ich mnohé významné osobnosti až v polovici 16. Storočia, keď Bojnické kúpele vlastnil Alex Thurza sa začalo s výstavbou prvých budov kúpeľov. V 17.storočí Bojnické kúpele získala do vlastníctva rodina Pálffyovcov, za ktorých vlastníctva kúpele schátrali. Nakoniec Bojnické kúpele od rodiny Pálffyovcov odkúpil Ján Baťa, ktorý uskutočnil nevyhnutné úpravy Bojnických kúpeľov. Viac o histórii Bojníc.